Syarat Orang Yang Boleh Memandikan Jenazah Menurut Islam

Advertisement

Orang Yang Boleh Memandikan Jenazah Menurut Islam | Jenazah atau mayat adalah tubuh dari seseorang yang telah meninggal dunia. Didalam agama islam, seseorang yang telah menginggal itu wajib hukumnya untuk dirawat. Mulai dari dimandikan, dishalati, kemudian dimakamkan atau dikuburkan. Adapun untuk kewajiban – kewajiban untuk merawat jenazah tersebut ditujukan kepada umat islam yang masih hidup.

Sebelum jenazah itu dimakamkan, maka jenazah itu dimandikan terlebih dulu. Setelah itu dishalati dan barulah jenazah tersebut dimakamkan. Dan untuk orang – orang yang boleh memandikan jenazah itu sendiri bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan mereka mengetahui tata cara memandikan jenazah, dan orang – orang tersebut sudah memenuhi syarat memandikan jenazah. Karena orang yang boleh memandikan jenazah itu harus memunuhi syarat memandikan jenazah terlebih dulu.

Adapun untuk anda yang sekiranya sekarang ini belum mengetahui syarat orang yang boleh menandikan jenazah itu apa saja, maka alangkah baiknya apabila anda mencoba untuk melihat terlebih dulu pembahasan mengenai orang yang boleh memandikan jenazah yang pada kesempatan hari ini akan saya berikan kepada anda-anda sekalian. Sehingga untuk anda yang belum mengetahui syarat orang yang boleh memandikan jenazah jadi mengetahuinya.

Untuk anda-anda sekalian yang sekiranya sudah ingin mengetahui secara lengkap apa saja syarat orang yang boleh memandikan jenazah itu sendiri, maka anda dapat melihat pembahasan mengenai hal tersebut yang akan coba saya sajikan kepada anda dibawah ini. Sehingga untuk anda yang ingin memandikan jenazah sudah mengetahui apakah diri anda itu sudah memenuhi syarat memandikan jenazah ataukah belum.

orang yang boleh memandikan jenazah
Syarat Orang Yang Boleh Memandikan Jenazah

  1. Apabila jenazah tersebut seorang laki-laki, maka yang memandikan haruslah laki-laki. Untuk seseorang yang berjenis kelamin perempuan maka tidak diperbolehkan untuk memandikannya, terkecuali jika perempuan tersebut adalah mahramnya. Maka ia diperbolehkan untuk memandikan jenazah suaminya tersebut.
  2. Apabila jenazah tersebut seorang perempuan, maka yang memandikan haruslah perempuan. Untuk seseorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah tersebut, terkeculai jika laki-laki tersebut adalah mahram atau suaminya. Maka ia diperbolehkan untuk memandikan jenazah tersebut.
  3. Apabila jenazah tersebut adalah suami, sedangkan istri dan mahramnya ada semuanya. Maka yang paling berhak untuk memandikan jenazah tersebut adalah istrinya.
  4. Apabila jenazah tersebut adalah istri, sedangkan suami dan mahramnya ada semuanya. Maka yang palin berhak untuk memandikan adalah suaminya.
  5. Apabila jenazah tersebut adalah anak permpuan yg masih kecil, maka laki-laki diperbolehkan utk memandikannya. Begitupun sebaliknya, jika jenazah tersebut adalah seorang anak laki-laki. Maka perempuan boleh memandikannya.

Sekiranya hanya itu saja dulu untuk pembahasan mengenai Syarat Orang Yang Boleh Memandikan Jenazah Menurut Islam yang hari ini saya dapat berikan kepada anda-anda sekalian. Jika diantara anda-anda sekalian ini masih ingin kembali mengetahui beberapa pembahasan lainnya lagi dari saya, maka saya mencoba untuk menyarankan kepada  untuk baca juga niat shalat jenazah. Siapa tahu saja diantara anda-anda sekalian ini masih ada yang belum mengetahui bacaan niat shalat tersebut.

Advertisement

Maka dari itu tidak ada salahnya bagi anda untuk mencoba kembali melihat pembahasan mengenai bacaan niat shalat yang sudah pernah saya berikan pada kesempatan sebelumnya itu. Atau mungkin juga untuk anda yang sudah mengetahui bacaan niat shalat tersebut, maka alangkah baiknya apabila anda kembali mencoba utk melihat-lihat beberapa pembahasan lainnya lagi yang sudah pernah saya berikan pada kesempatan sebelumnya.

Siapa tahu saja dari beberapa pembahasan yang sudah pernah saya berikan sebelumnya itu akan ada yang sesuai dengan yang sedang dicar-cari oleh anda selama ini. Atau mungkin juga anda dapat mencoba utk menunggu update pembahasan terbaru lainnya dari saya yang akan coba terus saya perbarui untuk setiap harinya, sehingga tidak ada salahnya apabila anda mencoba untuk kembali mengunjungi situs saya ini lain waktu.

Advertisement