Macam Macam, Akibat, dan Pengertian Syirik Dalam Islam

Advertisement

Pengertian Syirik Dalam Islam | Kembali lagi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sebuah penjelasan mengenai pengertian syirik, barang kali saja ada diantara anda – anda sekalian ini yg sekarang ini masih belum mengetahui apa itu syirik. Dan selain memberikan pengertian syirik itu sendiri, saya juga akan coba membahas macam macam syirik itu sendiri. Sehingga anda – anda ini akan mengetahui macam macam syirik jg secara lengkap.

Pengertian syirik adalah perbuatan atau itikad yg menyamakan sesuatu hal selain Allah SWT serta didasarkan kepada Allah dalam hal Rububiyyah serta Uluhiyyah. Pengertian syirik secara umum adalah menyekutukan Uluhiyyah Allah seperti misalnya adalah berdoa kpd selain Allah, ataupun memalingkan suatu hal berbentuk ibadah seperti misalnya berkurban, nadzar, berdoa, dan lain sebagainya kepada selain Allah SWT.

Tindakan syirik juga termasuk sebagai salah satu dosa besar, karena perbuatan menyekutukan Allah SWT itu sama halnya kita tidak mengakui keberadaan Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus benar – benar lebih mendalami keimanan kita kepada Allah SWT agar kita dpt terhindar dari yang namanya perbuatan syirik. Karena ada banyak macam – macam perbuatan syirik yang mungkin tanpa kita sadari itu telah kita lakukan selama ini.

Sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu mempelajari serta mendalami ilmu agama Islam setiap harinya, agar kita lebih mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk kita kerjakan. Jangan sampai nantinya kita akan salah melakukan perbuatan, terutama untuk perbuatan syirik. Adapun untuk anda – anda sekalian yang sekiranya mungkin belum mengetahui apa saja macam macam syirik itu sendiri serta bagaimana dampak atau akibat perbuatan syirik itu sendiri.

Maka alangkah baiknya apabila anda – anda sekalian ini melihat terlebih dulu penjelasan mengenai hal tersebut yang akan coba saya sajikan secara lengkap kepada anda – anda sekalian dibawah ini, sehingga utk anda – anda sekalian yang sekiranya mungkin belum mengetahui akan hal tersebut, maka tidak ada salahanya apabila anda – anda sekalian ini melihat penjelasan selengkapnya yang akan saya sajikan dibawah ini.

Advertisement

pengertian syirik dalam islam
Pengertian Syirik dan Macam – Macamnya

Seperti yang sudah dijelaskan diatas jika pengertian syirik adalah perbuatan atau tindakan menyekutukan Allah. Dan syirik itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Adapun untuk penjelasan mengenai pengertian syirik besar dan kecil itu sendiri adalah sebagai berikut.

Pengertian Syirik Besar adalah memalingkan segala sesuatu bentuk ibadah kdp selain Allah SWT, seperti misalnya adalah berdoa kpd selain Allah, serta melakukan berbagai macam ibadah yang diniatkan bukan semata – mata karena Allah Taala seperti misalnya menyembeli hewan kurban atau bernazdar yang ditujukan bukan karena Allah SWT, melainkan ditujukan kepada benda mati seperti misalnya untuk orang yang sudah meninggal, atau jin dan syaitan.

Dan para pelakuk syirik besar ini dpt menjadikan dirinya keluar dari agama Islam serta akan menjadi kekal didalam neraka, apabila sampai ajalnya tiba dia ini belum sempat bertaubat kepada Allah SWT. Bentuk – bentuk syirik besar itu sendiri diantaranya adalah

 • Syirik doa, adalah kegiatan berdoa yang dilakukan selain kepada Allah SWT, dia juga berdoa kepada selain-Nya.
 • Syirik Niat, adalah tujuan serta keinginan yg ditunjukan sebagai salah satu bentuk ibadah selain kepada Allah SWT.
 • Syirik Ketaatan, adalah mentaati kpd selain Allah SWT dalam hal – hal kemaksiyatan kpd Allah SWT.
 • Syirik Mahabbah atau kecintaan, adalah menyamakan selain Allah SWT dgn Allah dalam hal kecintaan.

Pengertian Syirik Kecil adalah perbuatan syirik yang tidak menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam, akan tetapi dia mengurangi tauhid serta merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Adapun beberapa bentuk syirik kecil diantaranya adalah sebagai berikut.

 • Syirik Nyata atau Zhahir, adalah bentuk syirik kecil yg dalam bentuk perbuatan atau ucapan, contoh dalam bentuk ucapan adalah bersumpah dgn nama selain Allah SWT.Sabda Rasulullah SAW yg artinya :”Barang siapa bersumpah dgn nama selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik.” (HR. Tirmidzi, Al Hakim, Ahmad dari Abdullah bin Ummar r.a.)

  Terdapat pula penjelasan dalam sebuah hadits riwayat yg artinya :”Ada seorang yahudi yg data kpd Nabi Muhammad SAW dan bekata :”Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik, kamu mengucapkan: Atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan: Demi Ka’bah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kpd para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, Demi Allah Pemilik Ka’bah dan mengucapkan: Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu.” (HR. An Nasa’i dan Amalul Yaum wal Lailah, al Hafizh Ibnu Hajar r.a. berkata dlm Al Ishaabah, Hadits ini shahih dari Qutailah r.a. wanita dari Juhainah r.a.

 • Syirik Tersembunyi atau Khafi, adalah bentuk syirik dalam hal niat serta keinginan, seperti misalnya adalah riya atau pamer serta sum’ah atau ingin didengar orang lain.Rasulullah SAW bersabda :”Sesungguhnya yg paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. “Mereka (para sahabat) bertanya :”Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah ?”, Kemudian Beliau menjawab :”Yaitu riya.” (HR. Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid r.a.)

Dampak atau Akibat Syirik

 • Perbuatan zalim, berbuat syirik artinya mendasarkan sesuatu yg tidak berhak kpd yang berhak, yaitu Allah, dan hal tersebut merupakan kezhaliman yg paling besar.Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :”Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar – benar kazhaliman yg besar” (QS. Luqman ayat 13)
 • Dosa tidak diampuni, Allah SWT tidak akan mengampuni orang – orang yg berbuat syirik kepada-Nya, jika dia meninggal dunia dalam kemusyrikannya.”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yg selain dari (syirik) itu, bagi siapa yg dikehendaki-Nya. Barang siap yg mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An Nisa ayat 48)
 • Tempatnya di neraka, “Sesungguhnya orang yg mempersekutukan (sesuatu dgn) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang zhalim itu seorang penolong pun.” (QS. Al Maidah ayat 72)
 • Menghapus pahala, “Seandainya meraka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yg telah mereka kerjakan.” (QS. Al An’am ayat 88)

Sekiranya hanya itu saja untuk sedikit penjelasan mengenai Macam Macam, Akibat, dan Pengertian Syirik Dalam Islam dari saya pada kesempatan hari ini, semoga saja dari penjelasan mengenai macam macam syirik dan akbiatnya yang baru saja saya sajikan diatas tadi itu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan seputar agama Islam kepada anda – anda sekalian. Dan bagi anda yang kiranya masih ingin kembali mengetahui beberapa penjelasan lainnya lagi.

Maka saya coba memberikan saran kepada anda untuk kembali baca juga pengertian tawakal, barang kali saja ada diantara anda – anda sekalian ini yg masih belum mengetahui apa itu tawakal. Maka dari itu tidak ada salahnya bagi anda – anda sekalian ini untuk kembali mencoba melihat pembahasan yg beberapa waktu lalu itu baru saja saya coba berikan. Sedangkan utk anda yg sekiranya mungkin merasa sudah mengetahui akan hal tersebut.

Maka alangkah baiknya apabila anda – anda sekalian ini coba kembali melihat – lihat beberapa pembahasan lainnya lagi yg sudah pernah saya sajikan sebelumnya, siapa tahu saja dari beberapa pembahasan yg sebelumnya sudah pernah saya berikan tersebut ada yang sesuai dengan pembahasan yg memang sedang dicari – cari oleh anda selama ini. Atau mungkin jg anda dapat menunggu update pembahasan terbaru yg akan coba terus saya sajikan utk setiap harinya.

Save

Advertisement